Skip to content

La Unió Europea és una organització internacional que neix després de la Segona Guerra Mundial, concretament el 9 de maig de 1950, amb una declaració de Robert Schuman que porta a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer l’any 1952. Posteriorment, amb el Tractat de Roma del 1957, es constitueix la Comunitat Econòmica Europea (CCE).

La funden: Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg, davant de la necessitat de treballar pel diàleg, l’estabilitat i la pau d’un continent devastat pel conflicte. Espanya va entrar a formar part l’any 1986, juntament amb Portugal, i des de 2016 la UE està formada per 27 països.

Amb el Tractat de Maastricht de 1993 es crea la Unió Europea i s’intensifica el procés d’integració, amb l’entrada en vigor l’any 2002 de l’Euro com a moneda única de 12 països.

Per saber més sobre la història de la Unió Europea, clica aquí.

Les principals institucions de la Unió Europea són:

 • Parlament Europeu representa a la ciutadania i el votem cada 5 anys. Format per 705 diputats i s’encarrega de legislar, supervisar i pressupostar.
 • Comissió Europea principal òrgan executiu. Gestiona les polítiques, el pressupost i vetlla perquè els Estats Membres compleixin les lleis.
 • Consell Europeu òrgan de reunió dels caps d’estat o de govern dels Estats Membres. Defineix polítiques generals i prioritats de la UE.
 • Consell de la UE òrgan de reunió dels diferents ministres dels Estats Membres per adoptar lleis i coordinar polítiques, conjuntament amb el Parlament Europeu.

Per saber més sobre les diferents institucions, clica aquí.

Durant la legislatura 2019-2024 s’han impulsat polítiques i iniciatives per afavorir 6 prioritats d’acció. Pots consultar la seva evolució a través del següent enllaç.

 1. Un Pacte Verd Europeu
 2. Una Europa adaptada a l’era digital
 3. Una economia al servei de les persones
 4. Una Europa més forta en el món
 5. Promoció del mode de vida europeu
 6. Nou impuls a la democràcia europea

La UE es construeix dia rere dia a partir del recolzament dels països i la participació de la ciutadania, la qual ha anat augmentant després de percebre els beneficis de formar part d’aquest projecte. Amb la voluntat d’esdevenir més democràtica, progressivament s’ofereixen més espais de participació i expressió dels interessos per part de la ciutadania, buscant especialment la implicació de la joventut.

1.- LES ELECCIONS EUROPEES
Són el principal espai de participació, on s’escullen per sufragi universal els diputats de cada Estat Membre que representaran els interessos de la ciutadania al Parlament Europeu. Es convoquen cada 5 anys, i la propera elecció se celebrarà el 9 de juny del 2024.  En aquesta legislatura hi ha hagut un total de 705 eurodiputats, dels quals aproximadament 1/3 part són dones.

Els diputats que es presenten ho fan de la ma dels respectius partits nacionals, i dins del Parlament Europeu s’agrupen per famílies polítiques principalment en 7 grans grups polítics transnacionals. Pots veure la seva representació aquí.

2.- ALTRES INICIATIVES DE PARTICIPACIÓ
Iniciativa Ciutadana Europea
Panels Europeus de Ciutadania
Portal “Digues el què penses”
Esdeveniment Europeu de la Joventut (EYE)
Pots informar-te sobre les activitats que s’organitzen arreu d’Europa a través del portal “together.eu”.

El Consell de la UE és l’organisme format pels diferents ministres dels Estats Membres i s’encarrega de negociar i adoptar les lleis i el pressupost de la UE conjuntament amb el Parlament Europeu. Concretament:

 1. Coordina l’actuació dels seus membres en àmbits com: les mesures econòmiques, les polítiques d’ocupació, l’educació, la cultura, la joventut i l’esport
 2. Impulsa la política exterior i de seguretat de la UE
 3. Celebra acords internacionals

Té una presidència rotatòria entre els països cada 6 mesos, i defineix i representa les prioritats d’actuació.

Back To Top